LMMy Jönköping:11a


    Stenebärga sochn
Öxnebärga [s]skatthemman 1/6, frälßeheman 4.


1. Skattehemman 1/6
    Vthsäde                           10 tunnor
    Humblegård om                30 stänger
    Höö alz i hoop                  85 laß
    Denne gård hafver jngen så synnerligh skog äller mulbet något litett.
    Fiskee i Salgen.

A. Till nummer 1 ähr een liten kyrkio vth iord om vthsäde  1/2 tunnor
     Höö    8 såtan

     Vthi denne by ähr 4 frälße hemman och dee hafwa åcke<r> för sigh

C. Frälße eengskiffte, lyder till numro 2    12 laß

(Karttext:)

Salß hult härgård på den sidan.
Orkiälla eng, hård wall om höö 30 såtan, skog och sten ibland.     
Gateengen, skiön valß eng om höö 8 såtan, biörk och sten i blan
Eek och haßell.
Slätt
Eek och haßel skog
Häßleåßa giärde proxime.
Stör arp på den sidan nämest
Söder-Norr