LMMy Jönköping:11b


(Vänstersidan:)

Stenebärga sochn
och Östre häradt,
anno 1647

Yxnebarga

(Högersidan:)

Ny sochen.

(Blyertsanteckningar:)

                  Ny sochn.

Chrono hemman Mone ??gård hemman   1
          Ny kyrkia förmedlatt een 1/4 hemman     1
          Kulla hemman förmedlatt halfft hemman  1
          Flaga hemman                                         1
          Tårpsta hemman                                     1
          Blade kull hemman                                  1
          Wirkes boo heman                                  2

                  Skatteheman.

          Mörß boo byn hemman                           3 1/4
          Hadderydh heman                                   1
          En vthiordh till Haddery.
          Trällarp hemman                                      2
          Skurre bodha hemman                             4
          Kålle boo hemman                                   1
          Solegårdh heman                                     1
          Wärgs näß hemman                                 2
          Mickilß tårpa                                           1

                  Frälße.

          Mörß booa                                              2
          Kåll boo                                                  1
          Förß hult                                                  1
          Fageer hult                                               1
          Rydh                                                        1
          Bysta                                                       1
          Quarnagården                                          1
          Kiänestubba                                             2
          Sättegård Farß tårp                                1
          Billtiga ledh                                               2                                                              
          Ball slätt                                                   1
          Sättegård Häsle rydh                               1
          Klintte tårp                                               1