LMMy Jönköping:12a


1. Säffßeråß chrono hemman 1/4 ligger på Boa egor.
    Vthsädhe                  3 tunnor
    Höö alß i hop            6 laß
    Humblegård om        60 stänger
    Skogh och mulbet medh Booa by.
    Fiskerij i Saffziöö1.
    Een liten quaren, går höst och vår

(Karttext:)

Söder-Norr
Sten
Betz haga
Hård walß höö 3 laß
Säffz siön
Sten fult.
Kiär medh måßwall, höö 3 vinterlaß
1 D.v.s. Sävsjön