LMMy Jönköping:13a


1. Lundååß chronohemman 1
    Vthsädhe                        4 tunnor
    Humble gård om             80 stänger
    Höö alß i hoop               60 såtan
 
    Skog, fiske och mulbett eeffter nötorten.
    Fijskerij i Salgn sion1

(Karttext:)

På denne sidan komma dee i siön Salgen
Skog och bärg.
Boaby på den sidan en 1/4 mill härifrån
Pinnarp frälse
Eek och biörkskog, nog sten i bland.
Kiälle rask på den sidan.
Söder-Norr

1 D.v.s. Salgen