LMMy Jönköping:13b


Stenbärga sochn och Östre häradt,
Lundåß, Kiälle rask, Veka och
Myggella ry anno 1647.

(Andra anteckningar:)

Fadher wår som
12 and