LMMy Jönköping:14a


Boary nämest på den sidan.
Hårdvalß eeng, måß ibland, medh eek, haßell och biörk skog, bärg och sten i bland.
Prästgårdenß giärde proxime.
Eenghaga, höö 1 laß
Ödhe
Lindh
Öde
Öde
Sten bärg kyrkia.
Ödhe
Haga
Måßa.
Ödhe
Ödhe
1 haga, höö 16 såtan
Slätt
Nilß Swenßon 8 skiäpor <...>1
Pär Erßen 5   7600 (4 tunnor
Ödhe
Ödhe
Ödhe
Oxnebärga giärde proxime.
Ödhe
Måßa
Hårdwallz eng medh eek och haßleskog, höö 20 såtan
Kråkelijgiärde på den sidan
Söder-Norr

(Blyertsanteckningar:)

1. Nilß iostr
2. Månß ???
3. Pär Ersson 9 skifft
4. Nilß Suen.
5. Nilß Börßon i skifft

1 Härefter ytterligare ett par ord som inte går att läsa p.g.a. lagning av papperet