LMMy Jönköping:14b


Stenbärga sochn och Östre hä<rad>,
Häßle åßa, hemman 5.


1. Östregården Nilß Larß soldat chronohemman 1.
    Vthsädhe                2 3/4 tunna, ödhe 9 1/2 skiäppa
    Humblegard om      30 stänger
    Höö alß i hop         58 såtan

2. Ibidem Pär Swenson sämie hämman 1.
    Vthsädhe                4 15/16 tunnor
    Humblegård om      50 stänger
    Höö alß i hoop       90 såtan

3. Ibidem Pär Eerikßon sämiehemman 1.
    Vth sädhe               5 tunnor
    Humblegård om      100 stänger
    Höö alß i hop          70 såtan

4. Ibidem Nilß Swenßon chronohemman 1.
    Vthsädhe                9 skiäppor, ödhe 2 1/4 tunna
    Humble gård           30 stänger
    Höö                        60 såtan

5. Ibidem Nilß Börßon chronohemman 1.
    Vth sädhe
    Höö alß i hoop        80 såtan

    Till denne by ähr jngen skogh heller så synnerligen, eij heller fiskee <...>1
    nötorten.

A. En eengh hump till Kråkelij
     om höö        2 såtan.
B. En engh hump till Kråkelij ägor
     Pär Eerßonß boll nummer 3  
     om höö        3 såtan.

(Andra anteckningar:)

Effter Gudz kick k k k

1 Här ytterligare ett par ord som inte går att läsa p.g.a. skada i papperet