LMMy Jönköping:15a


Söder-Norr
Öß hulten lacus.
Stenig eng, 20 laß.
Hård wall och måßigh eeng medh eek och biörk skog och sten i bland, 40 laß
Slått haga
Hård wall och måßig eengh medh eek, biörkskog och haßell, berg och sten ibland, 30 laß.