LMMy Jönköping:15b


Ny sochen och Öster häradt anno 1647,
den 6 augustij.


Flaga chrono hemman 1.
Vthsädhe                    8 1/4 tunna
Vth säde den åkeren som ligger
nu öde och han tages vp i hööst, för här ligger een åker ödhe huar tridie
åhr. Vthsäde               4 5/8 tunna den åkeren som ödhe ligger.
Höö alß i hoop           30 laß
Humblegård om          60 stänger
Vthij alla giärden ähr mull och moo jord.

Till denne gård ähr thembligh skog medh löff och fälle skog sampt mullbett
och fijskee i Öß hult siön.

Ny sochn

Flaga hemman 1.