LMMy Jönköping:17a


1.   Tårsta chrono hemman 1.
      Vth[th]sädhe                7 5/8 tunna
      Höö                             26 laß
      Humblegård om           30 stänger
      Fiske i Mellsiön
      Skogh och mulbet eeffter nöttorten            

(Karttext:)

Måßig engh medh sten, bärg och biörk skog, 18 laß
Flaga på den sidan
Skurboo eeng på den sidan
Hard valß eng medh eek skog, hö 30 laß
Moojord.
Söder-Norr
Efft