LMMy Jönköping:18a


            Ny sochn.

Blakulla chronohemman    1
Vthsädee
Humblegård om               60 stänger
Höö                                60  laß
Een squalte quaren som går höst och
wår när stör1 floo ähr.
Till denne by ähr timbr och löffskog sampt mulbet
och fiske i Försiön.

(Karttext:)

Söder-Norr
Fager hult på den sidan.
Datta2 giärde liger huart tridie åhr ode3
3 3/4 tunna
2 1/4 tunna
Ry på den sidan nemest
Moo jord, 4 5/8 tunna
Hård walß eng och måß vall medh eek, haßel och biörk, skog, sten och bärg i bland.
För siön.
Byasta på den sidan nämest


(Andra anteckningar:)

Anderß
Herre, förbarma tigh öffwer oß  
1 D.v.s. stor
2 D.v.s. Detta
3 D.v.s. öde