LMMy Jönköping:18b


September måna

Tis dagen   1      Ons dagen   2
                  7                         8
                 13                       14
                 19                       20
                 25                       26

Tors dagen 3     Freedagen    4
                  9                        10
                 15                       16
                 21                       22
                 27                       28

Lördagen    5     Sandagen     6
                 11                       12
                 17                       18
                 23                       24
                 29                       30


Septeme
Den förste söndagh effter
Tisdagh

Ny sochn och Öster
häradt.
Bla kulla chrono-
hemman 1.

September måna

Tißdagen    1        Ons dagen    2
                  7                            8
                 13                          14
                 19                          20
                 25                          26

Torßdagen  3        Fredagen      4                                                                
                   9                           10
                 15                           16
                 21                           22
                 27                           28
          
Lordagen    5        Söndagen      6
                 11                           12
                 17                           18
                 23                           24
                 29                           30