LMMy Jönköping:19a


Ny sochn och Öster häradt


1.   Wjirckes boo chronohemman
      Vth sädhe                        <.>1 7/8 tunna, ödhe 1 1/8 tunna
      Höö alß i hoop                62 laß
      Eett stycki eeng i Quaren gårdz engen om höö 2 1/2 laß

2.   Chrono hemman 1
      Vthsädhe                4 3/4 tunna
      Höö alß i hoop                64 laß
      Humblegård                    30 stenger

      Till denne by ähr jngen skog eller mulbett så
      synnerligen, fijskee i Wärnan.

      Nummer 3. Denne åkrar kommer Quaren gården till.
      Vth sädhe               3 5/8 tunna


(Karttext:)

Karß näß eeng på den sidan
Hård valß eeng 40 laß.
Quarne gården proxime
Ödhe
Öde
Öde
Öde
27 laß höö   
Öde      
Öde
Öde
Ödhe
Wärß näß på den sidan
Hård valß eeng 40 laß.
Wärnan lacus
Wärnan ibidem
Söder-Norr

(Annan anteckning:)

Amen thett

1 Siffran i en skarv och går inte att se