LMMy Jönköping:19b


Ny sochn

Wjirckes boo chrono hemman 2
anno 1647.

Nyo

11 chrone hemman


Wirkiß boo hem<...>1
Wärß näß hemm<...>
Solegård hemma<...>
Bla kulla <...>
Tårsta <...>
Flaga <...>
Skurboo <...>
Tralarp <...>
Haddery <...>
Kulla <...>
Mörßbobyn
Ny kyrkia klak<...>
R Wijrkißboo
Wijrkeß

1 Sidan trasig, varför en del text inte går att se här och nedan