LMMy Jönköping:1a


2. Myggela ry skattte torp 1/8 hemman
    Vth sädhe                           2 tunnor
    Höö alß i hoop                   20 såtan
    Humblegard om                  40 stänger
    Skog, fiske och mulbet hafver detta tårp
    jntett vthan måste lita andra till

(Karttext:)

Söder-Norr
Lundåß ägor på den sidan
Kiär
Kiällerask på den sidan.
Biörk skog och fult medh sten, höö 20 såtan
Giöl
Siöarp nämst1 på den sidan


3. Kiälle rask chronehemman  1
    Vthsädhe                3 1/4 tunna, ödhe 1 1/8 tunna
    Humblegard            100 stänger
    Höö alß i hop          100 såtan
    Skogh och mulbet effter notorten2, fiske intett

(Karttext:)

Skog, sten och bärg fullt
25 laß
Kiär
Hårdzvallz eng
Ödhe
Enga giärde, skogh och sten fult
Måßa
16 laß
Ödhe
Ödhe
Skogh, bärg och sten
Söder-Norr

4. Weka chronohemman  1/4
    Vthsädhe                     3 1/2 tunnor
    Humblegård om           50 stänger
    Höö alß i hop               40 såtan
    Skog, fiskie och mulbet jntett
    mehr än som en liten koo haga.3

(Karttext:)

Söder-Norr
Hård valß eng medh skog och berg
Måßa
Mu<ll>iordh            ELLER = MOJORD?     
Kiälerask
3 1/2 tunna
Åhen hult egor på den sidan.        

1 D.v.s. närmast
2 D.v.s. nödtorften 
3 Härefter samma uppgifter i blyerts