LMMy Jönköping:2


1. Lille Siööarp sämie hemman  1/2
    Vth sädhe                               2 3/4 tunnor
    Humblegårdh om                    200 stänger
    Höö                                       20 laß
    Jngen skog eller mulbet mehr än som i en koohaga,
    quar<n>engar litett höst och vår.
    Fiskee i Hiorten lacus.
    Andra lägenheter finneß här intett.1

2. Store Siööarp chronohemman 1
    Vth sadhe2                              4 1/4 tunna
    Humblegard om                      100 stanger3
    Höö alß i hop                          35 laß
    En squalte quarn, går åhr och
    dagh och står på Åhn hult egor i
    Åhn hult åån, fiske i Hiorten lacus.
    Skog och mulbet jntett mehr än som
    een liten koo haga.
    Andre lagen heter4 fins här jntett5

(Karttext:)

Söder-Norr
Målla haga
Bärg.
Slät haga medh biörk skog och sten.     
Sjötorp6
Kiär medh skogh
Slat engh.                     D.V.S. SLÄT?
Barg7
Moo iord.
Engagiärde, hårdva<l>ß eng medh skog och sten ibland.    SER MER UT SOM STAR, MEN STEN ÄR VÄL RIMLIGARE?  
Kiällerask på den sidan
Jorten lacus.
1/4 tunna
4 1/4 tunna
Mooiord
Åhn hult på den sidan.

1 Under informationen om Lilla Sjöarp blyertsanteckningar (troligen med samma innehåll)
2 D.v.s. Utsäde
3 D.v.s. stänger
4 D.v.s. lägenheter
5 Under informationen om Stora Sjöarp blyertsanteckningar (troligen med samma innehåll). Sådana anteckningar förekommer på fler ställen här och på övriga kartor och kommer härefter inte att noteras.
6 Sjötorp senare blyertsanteckning
7 D.v.s. berg