LMMy Jönköping:20b


        N 
        Nyo sochn      Nyo

Kulla Ku Kulla C
Kulla Kulla Kulla crone hemman
Helßan medh dygd och ähra så vptager
man helßa sin hiertan kiära
wäll ährligen möö som kundhe

       Lars Larßon
Larß

Ny sochn.

Kulla.