LMMy Jönköping:21a


Hultta egor proxime
Skogh och kiär.
Hård walß eng och måßigh eng, höö 20 laß.
Häst haga medh löff skogh.
Alßeda på den sidan
Söder-Norr
Hård walß eeng och måßig medh eek skog, höö 20 laß.
Trälarp eng på den sidan
Enge hage hård vall medh eek och löffskog, 30 laß.
Store åkergiärde, skiönwalß engh och full medh eek skog, och råda alla i hop i bya skifft, höö 150 laß
100 laß, 26 laß, 24 laß
Kiär
4 laß
2 laß
4 laß
Vthi alla giärden ähr suart mylla iord
8 tunnor
4 laß
16 laß
8 tunnor
Hård walß och måßig eeng medh eek skogh, höö 30 laß
Engh, Tårp, höö 8 laß, hård valß eng och sten, 2, 3
Vtsädhe nummer 2, 3  6 1/4 tunna
6 1/2 tunna
2 tunnor
Haga
Kalf haga
Boll engen, stenig om höö 8 laß
4 3/4 tunna
2 tunnor
Flaga ägor på den sidan nämest
2 1/8 tunna
4 1/8 tunna
Hård valß eeng och måßig medh eekskog och sten, höö    40 laß
Kallboo engar på den sidan

(Andra anteckningar:)

Huitlanda s<t>adh
Alßeda
Skeda
Kråkß huult
Karß tårp
Skiröö