LMMy Jönköping:21b


Ny sochn
Skureboo hemman 4. Anno 1647
Vthi den<...>


Ny sochn och Östre häradt

Nummer 1   Nilß Erickßon skatthemman 1, fritt i sin och sin hustruß liffz tijdh
                    Vth sädhe            7 1/2 tunnor
                    Höö alz i hoop     88 laß
                    Humble gård om  60 stänger

Nummer 2, 3, sämie hemman 2, ähr båda i hoop lagda för någon tijdh sidan och rytmästaren Törne And<er>-
                       ßon Törnerefältt brukar dem båda.
                       Vthsädhe på båda i hoop          14 7/8 tunna
                       Höö alß i hop på både i hoop    90 laß
                       Humble gården                         50 stänger
                       En liten quaren, går om höst och wår när störst fllo1 ähr.

Nummer 4   Nilß Amundson skatt hemman 1
                    Vthsädhe                                 8 1/4 tunna
                    Höö alß i hoop                        50 laß
                    Humble gård om                      90 stänger
                    Een litten quaren, går höst och wår.

Till denne by ähr godh skogh och vthmark medh timber och löfskogh, mulebet och fiskerij i
Ößhulta siön, Löga siön och Förrsiön.

Litera A, tuå enge skiffte till nummer 2 i Trälarp.

Summa 

1 D.v.s. floo (flod)