LMMy Jönköping:22b


Ny sochen, Öster häradt.

Trälarp sämie hemman   2

Nummer 1 sämie hemman 1
          Höö alß i hoop            40 laß
          Humblegård om          200 stänger
          Vthsädhe                    7 1/4 tunn

Nummer 2 sämie hemman 1
          Höö alß i hoop            30 laß
          Humble gård om         100 stänger
          Vthsädhe                    6 tunnor

A.      Danne går hafver och 2 enge skiffte i Skurbo eng, litera A, höö 1 laß.

Till denne by ähr en litten quaren
som dee äga i hop och gar1 litett
höst och vår
Skogh, fiske och mulbett hafver ther jntett
mer än en liten ko haga.


Ny sochen

Trälarp hemman 2.

Skur   Skur

1 D.v.s. går