LMMy Jönköping:24


    Ny sochn. Kålboo
    frälse hemman 1.
    Vthsädhe        5 1/2 tunna
    Humble gård   30 stenge<r>
    Höö alß i hop  20 laß

        Ny sochn.
2. Kåleboo skatt hemman 1
    Vthsädhee                    9 3/4 tunna
    Humble gård om           20 stänger
    Höö alß i hop               26 laß
    En liten quaren som går om höst och
    wårr någå lite.
    
    Till denne by ähr godh skog medh timber löfskog
    och mulbet, fiskee i Lög siön.

(Karttext:)

Skurboo proxime.
Tårsta på den sidan.
Hård wall och måß eeng medh bärg och sten, råder båda här i skifte
Kiär
Suart mylla wed mäst dellen.
???
Giööl.
Förß hult eegor på den sidan.
Eeng haga
Eeng haga.
Vthsädhe 6 1/2 tunnor
Eenghaga
Måß eeng med berg och sten.
Fagerhult proxime.
Lymel sochen 1/2 mill här ifrån på den sidan1

1 Härefter några andra anteckningar som inte går att läsa