LMMy Jönköping:26


(Vänstersidan:)

Giöß tårp skatthemman 1 hell sätting
Vthsädhe                        8 1/4 tunna
Humblegård om              200 stänger
Höö alß i hoop                38 laß
Jngen skog äller mulbet mer än som en liten koo-
haga, fiskee jntett.
Een quaren, går höst och vår, andra lägen-
hett finß här jntet.
Åhll fiskee i åhn någe litee om wåren.

(Karttext:)

Serarp een<g> på den sidan
Kulle boo eeng på den sidan.
Eengagiärde medh eek skog, fult medh sten och hå<r>d mark.
Eekskog
Suart muljordh
Hadarp hage på den sidan
Bool slat eeng
Store Hill hult på den sidan
Maa höö 2 laß
Hällwärke på den sidan

Östra härad


(Högersidan:)

Näß hult sochn
Serarp, Giößtårp och
Näß giärde.

1. Näßgiärde chrono 1/4
    Vthsadhe            2 tunnor
    Höö                      4 laß
    Skog, fiske och mulbet jntett
    mer än som ähr anoterat.

(Karttext:)

Norr-Söder
Hadarp haga på den sidan
Betz haga medh sten
Eng haga med sten
Giöll.
Smiß tårp proxime
Kiär
Sten och småskog.
Betz haga medh sten och skog
Hällwärkie giärde

1 D.v.s. Utsäde