LMMy Jönköping:27


1. Chronohemman  1
    Vthsädhe            7 tunnor
    Höö alß i hop     40 laß

2. Samieheman1 1
    Vth sädhe           4 3/4 tunna
    Höö alß i h<op> 26 laß

    Till denne by ähr ingen skog eller
    mulbett mer än en liten koo hage,
    fiskee i Serarp siön. Till denne by
    ähr ingen ander lagen het2.    

(Karttext:)

Söder-Norr
30 laß
Näßhult eeng på den sidan
Serarp
1 5/8 tunna
Sörarp siöön
Biskop öön
Kalfhaga medh skogh och sten
Slät
Muliord
Slät eng
Eekskog medh sten
40 laß
70 laß
Enga giärde medh eek och haßel skog, fult medh bärgh och sten iblan.
40
30 laß
Kulleboo eeng proxime
Giöß tårp een<g> proxime

1 D.v.s. Sämjehemman
2 D.v.s. lägenhet