LMMy Jönköping:28


    Näßhult prästegård.
    Vthsädhe hemmavedh prästegården 10 tunna
    Vthsädhe i Näß hult giärde littera D 1/2 tunna    { 11 tunna
    Vthsädhe i Haddarp giärde littera B 1/2 tunna
4. Engskiffter i Haddarp giärd<e>, höö    16 såtan littera C
2. Engskiffter i Näß hult giärde, höö          6 såtan littera E     
1. Eng stycke i Engß giärde, höö               3 såtan littera A och finß igen på Engß maclatur.
    Höö hemma wedh byn alß i hop           200 såtan
    Humblegård om                                   400 stänger
    Quaren, går höst och wår, står på Hadarp egor med låf.
    Fiskerij i Kyrk siönn.
    Skog och mulbett ähr här jntett mehr än een liten
    koo haga.1        

    Efft

2  eeng styckin till Öster gården i Haddarp, littera F, höö 6 såtan
    Eett stycke eng till Näß hult by, littera G, höö 8 såtan

3  åkerstyckin, lyder till Norrgården i Serarp, littera H, vthsadhe2
    Eett eeng styckij till Serarp, littera I, höö 10 såtan

(Karttext:)

Näß hult.
Kyrksiön.
Bool, hård wa<l>ß eng medh eekskogh och sten ibland, höö 50 såtan
2 tunnor
3/4 tunna
Slät eng
Mulliord
14 laß
Ymendarp giärd<e> proxime.
Börk skog
Laß
Enggiärde medh eek skog och sten iblan. Hårdwalß eeng, höö 100 såtan
Eng haga. Ek och biörk skog, höö 24 såtan.
Kill eengen
Eng på den sidan
Haddarp.

(Andra anteckningar:)

Rester
Resterar änu
Herre Gieß christ
Amen dett ähr

1 Härefter en del överkorsade uppgifter
2 D.v.s. utsäde