LMMy Jönköping:32


Näßhult sochn och
Ymendearp och eengh.

          Ymendtårp

1. Sämie hemman  1
    Vthsädhe                         7 1/2 tunna
    Humble gård om             150 stänger,
    Höö alß i hop                  38 laß
    Quaren, går höst och war1
    Kiär, kallaß Kållgiöla kiär, höö 20 såtan star

2. Frälßehemma<n>  1
    Vthsädhe                         11 tunnor
    Humble gård om             200 stänger,
    Höö alß i hop                  68 laß
    Quaren, går höst och wår
    Eett tårpstäle, kallaß Kållgiöla kiär, höö 40 såtan star.

    Till denne by ähr godh skogh och mulbet
    sampt fiskee i Kiörk siön, Bre siön och Färge siöö

(Karttext:)

Prästgårdz ägor på den sidan.
Kiörk siön
Kiär
Eek, haßell och grän skogh medh bär<g> och sten fult     ELLER KAN DET VARA BÄR SOM AVSES?
Slät eng
Hupinga tårp ägor på den sidan
Präst hagen på den sidan
Kiär.
Slätt eng.
Nårgiärde, måßvall, höö 30 ßåtar, slät
Brea siön
Yxnebärga skog proxime.
Söder-Norr

(Annan anteckning:)

Anders Ionßon Huß

1 D.v.s. vår