LMMy Jönköping:33


Ostre härad1

    Angh2 chronohemman  1
    Vthsädhe                         4 tunnor
    Höö alß i hop                  25 laß
    Humble gård om             50 stänger
    En maa om                     15 ßåtan starr höö

    Till denne gård ähr godh timber och löff skog
    och mulbet, fiskerij i gölar på skogen något
    A. En eeng fiäll till präst gården, höö 3 såta<r>

(Karttext:)

Prästgård hage på den sidan
Hard walß eeng medh skog och bärg, sten ibland
Hard walß eeng medh
Kalf hage.
Haddarp giärde på den sidan
Bijßquarens ägor nämest
Söder-Norr

(Annan anteckning:)

Anders Ionßon Huß

1 D.v.s. Östra härad
2 D.v.s. Äng