LMMy Jönköping:34a


    Hillhult skatt hemman 1 hell siäting
    Vth sädhe                        9 1/4 tunna
    Humblegård om              200 stänger
    Höö alß i hop                  64 laß
    Fiskee i Lille siön.
    Skog, mulbet och fälle skog i koohagan
    Andra lagen het fines här jntett.
    Quaren går höst och vår.     

(Karttext:)

Söder-Norr
Lillehillhult
Slätt
Boll.
Giöß tårp nämest
Suart mull iord
Eekskog
Hårdwalß eng medh sten ibland
156 laß.
Kiär medh biörkskog.
Kulleboo 1/8 mill här ifron
Måßvalß een<g> medh biörkskog och sten i bland, 100 laß.
Kiär
Smeß tårp 1/8 mill här ifran
Kull bo haga1

(Annan anteckning:)

Suart muliord

1 Denna anmärkning skriven med blyerts