LMMy Jönköping:35


Kießar kulla.

1. Jönß Starck sämie hemman 1
    Vth sädhe                            6 tunnor
    Höö hemma wedh byn         90 såtan
    Humblegård om                   150 stänger        45
    Quaren går höst och vår.
    Ny rögda maa och kiär om höö 78 såtan star.

2. Swen Starck chronohemman 1
    Vth sädhe                            7 1/2 tunnor
    Höö hemma vedh byn          200 såtan
    Humblegård om                   200 stänger
    En maa, kallaß Kranckee maa, höö 30 såtan star.
    Eett kiär, kallaß Hem kiär, höö 20 såtan.

A. En chrono vthiord, kallaß Ödhe jorden, till nummer 2
    Vth sädhe littera A              1 1/2 tunna
    Höö på littera A                  12 såtån1

3. Ibidem frälße hemman 1
    Vth sädhe                            6 1/2 tunna
    Höö hemma wedh byn         168 såtan
    Humble gård om                  150 stänger
    Quaren går höst och wår.2
    Mader och kiär nyrogda3, höö 40 såtan.

    Till denne by ähr godh skogh och mulbet och falle skog,
    fiske i Gryß siöö och Kranckegiöll.

4. Långe ry chronoheman 1
    Vth sädhe                            5 3/4 tunna
    Höö alß i hoop                    24 laß 
    Humble gård om                  200 stänger
    Skog, fiske och mulbet jntett mehr än en
    liten koo haga.
    Ander lägen het fineß här jntett.

(Karttext:)

Söder-Norr
Tocktårp på den sidan
Kießarkulla på den sidan
Stubbtårp i Åßeda sochn och Åwijnge hära<d> på den sidan
Ryßholm på den sidan.
Engia giärde, hårdwalß och måßig eng medh eek och biörkskog, sten ibland.
Detta eng stycke kommer till frälßegarden i Ryßeholm, höö 12 såtan
Fullnan biörkskog, höö 10 såtan
Swarttårp på den sidan.
Mul och moo jord.
Hård valß eng medh eek och biörkskog, sten ibland
Swarttarp på den sidan
Söder-Norr

1 D.v.s. såtar
2 Härefter 2 överstrukna rader
3 D.v.s. nyrökta