LMMy Jönköping:36


Suart tårp på första sidan
Kießar kulla jnnetij1
Långe ry utan på

Moßing tårp på första sidan
Ryßholm ine tij
Råßa och jne tij
Smeßeß vthan på.

Store Hill hult på första sidan
Giöß tårp jne tij
Serarp

Lille Höghult
Hulle
Långhult


Hullinge tårp, chronohemman 1/4
Vthsädhe                                2 3/4 tunna
Höö                                        40 såtan
Fiskerij i Gryß siön
Skog och mulbet effter notårten


(Karttext:)

Hög hult på den sidan
Moo jord
Kiär
Prästarp på den sidan
Sten och biörk skog
Kießarkulla på den sidan
Söder-Norr

1 D.v.s. inuti