LMMy Jönköping:37a


       Store Hog hult1.

1. Frälße hemman 1
    Vthsädhe                                     5 1/4 <tunna>
    Humble gård om                          150 stänger
    Höö hemma vedh byn                  180 såtan
    En madh, kallaß Siöö madh, höö  20 såtar star
    Skaren madh höö   10 såtan star
    Quaren, går åhr och dagh, ähr skatt lagdt för
    1 lispund smör. Åll fijskee

2. Chrone hemman 1
    Vthsädhe                                     <...>
    Humblegard om                           100 stänger
    Höö i åkergärde                           50 såtan
A. Eett tårp ställe om höö                 50 såtan
    En madh, kallaß Store siöö madh, om höö  26 såtan star
    2 styckin små holmar, kallßa2 Quaren holman, höö 16 såtan
    Quaren går mäst hella åhret
    Åhll fijskee till denne gården ähr skat lagt
    för 1/2 lispund smör.

3. Chronohemman 1
    Vthsädhe                                     <...>
    Humble gård om                          100 stänger
    Höö hemma i åker giärde             120 såtan
    En madh, kallaß Store siöö madh, höö  26 såtan starr  
    Quaren går mäst hella åhret om kring
    Åll fijskee.

    Nummer 3 hafver een åker i Lille Höghult giard3
    Vthsädhe                  <...> tunna
    Hafver och 13 styckin eengskiffte i Lille Höghult
    Giärde höö      60 såtan

    Till dennne by ähr godh timber skog och fälle skog
    sampt mullbet
    Fiskerij i Gryßiöö och Bredhe giöll.
 

(Karttext:)

Ånhult på den sidan 3/4 millhe i fran
Ödhe
Boll.
Eek och biörk skog fult medh sten och bärg iblan, måßig engh
Lille Höghult proxime.
Ymendarp 1/2 mil här i fran.
Sala
Mull och mooiord ibland.
Tårp eengen, full medh biörk och gran skog och bärg och sten iblan. Höö 50 såtan
Hultinge tårp 1/4 mill här ifran
Norr-Söder

1 D.v.s. Stora Höghult
2 D.v.s. kallas
3 D.v.s. gärde