LMMy Jönköping:37b


Till denne gården Holmeskog ähr 2 tunnor känn gumsten
20 laß wäster gorm