LMMy Jönköping:39


     Lille Hög hult chronohemman 1
     Vth sädhe      <...>
     Humble gård om          150 stänger
     Höö hemma wedh byn 40 laß
     E<tt> kiär, kallaß Kråp kiär, höö  20 såtan star
     Fijskerij och quar<n> jntett
     Fälle skog och mulbet i kohagen
     Ander lägenhett finneß här jntett.

A. Een åker, kommer till nummer 3 i Store Hög hult,
     liger och nummer 3 skifft om skifft i Lille giärde medh Lille Höghult i ängen, men
     och hafver där 13 styckin bådhe stora och små om höö alla i hop 60 såtan.

     Jntett i ??? 

(Karttext:)

Kläme skiöl på den sidan
Ek skog fult medh sten och bärg ibland
4 tunnor
Store Hög hult giärde proxime
Starr giärde
1/4 tunna
Muliord
Lillegiarde
Eek skog, sten och bärg ibland.
2 1/2 tunna
Hulu 1/4 mill här ifrån