LMMy Jönköping:40


1.  Prästarp chrono heman 1 förmedlat
     Vth sädhe          2 7/8 tunna, ödhe 3/4 tunna
     Höö alß i hopp  89 såtan

2.  Ibidem frälße hemma<n> 1
     Vthsädhe           <...>
     Höö                   <...>
     Humblegård om  80 stänger

     Till denne by ähr jngen skog, mullbet,
     fiskerij elle<r> quarn mehr an1 en liten
     koo hag[ag]e

3.  Swart tårp chrono hemman 1
     Vth sädhe          6 tunnor
     Höö allß i hop medh mader och alt  30 laß
     Humblegård om  200 stänger
     Skog och mulbet, fiskee i Gry siön effter nötorten

     Een maa, kallaß Jordebro maa, om höö 16 såtan.
     Een vthiordz bet hage, kallaß Paßke kulle och
     ähr belägen öster i frän gården

     Ander lagenhett finneß här jntett

(Karttext, vänstra bilden:)

Söder-Norr
Långe ry på den sidan
Kießar kulla på den sidan
Engiagiard2, måßwald medh biörk skog och sten ibland, höö 38 såtan.
Mull jord
Måßig och stenig eng, höö 50 såtan.
Stube tårp på den sidan i Åppinge hära<d>
???

(Mittenbilden:)

Stoor maa, höö 24 såtan måßwall

(Högra bilden:)

Moßigh engh
Eengiagiärde medh biörk och gran skog, fult medh sten ibland, 30 laß
Pukarp
Boll
Ödhe
Boll.
Ödhe
Mull och moo jord
Ödhe
Suart tårp.
Engiagiärd medh biörk skog, fult medh sten ibland, 15 laß.
Åppinge hära<d>
Norr-Söder

(Andra anteckningar:)

Svartårp på första sidan,
Kießar kulla och Långery ???
Långe ry.
Moßing tårp vthan på
Annderß   
Höö               
1 D.v.s. än   
2 D.v.s. Änggärd