LMMy Jönköping:42


Lille Näßia sämie hemman 1 ähr
halfft förmedlat
Vthsädhe                           3 1/2 tunna
Höö alß ihop                     100 så<tar>
Jngen skog eller mulbet
mehr än som ähr anoterat.

(Karttext:)

Store Näßia giärde proxime
Engia giärde medh sten, bärg och eek skog, höö 60 såtan. Måßig eng
Koo haga full medh sten och bärg, litett skog ibland
Lill siön.
Mulliord
Wijgåten lacus.
Lille Hill hult koo hage proxime.
Betz haga
Kulle boo härgård proxime.
Söder-Norr

(Annan anteckning:)

Fly i Stenbärga sochn och Lille Näßia i Näßhult sochen.