LMMy Jönköping:43


Fly chronehemman 1
Vthsädhe                        <...>
Humblegard om              250 stänger
Höö hemma wedh byn    40 laß
Een madh ähr belägen i häradt märke
om höö                           30 såtan
Quaren, går när stor fllo1 ähr om höst och vår
Jngen skog, swedie äller mullbett mehr
ähn som i koo hagan någått littett,
fiskerij jntett.

(Karttext:)

Här ski<ö>gle på den sidan
1 5/8 tunna
Lång hult på den sidan
3 1/2 tunna
Mull jord
Bißkulla i Åß sochen och Åffwinge häradt
Biörkskogh och fult medh sten ibland
Båkßskiögle
Båkskiögle i Versum sochen och Aßboland härad på den sida
Börßåß i Åß sochn och Åffvinge häradt på den sidan
Söder-Norr

1 D.v.s. floo (flod)