LMMy Jönköping:46


          Fagerhult.

1.   Sämiä hemman   1
      Vthsädhe              6 tunnor
      Humblegård om    100 stänger
      Höö alß i hop        50 laß
      Quaren går höst och vår.

2.   Chrone hemman 1
      Vthsädhe            6 3/4 tunna
      Humblegård om  200 stänger         
      Höö alß i hop     46 laß
      Quaren går höst och vår.

3.   Frälße hemman  1  vnd<e>r her Åke Axellßon
      Vthsädhe            4 1/2 tunna
      Humble gård om 100 stänger         
      Höö alß i hop     40 laß

      Till denne by ähr timber skog, fiske och mulbet
      eeffter nötorten.

1:a tårp chrone hemman 1
      Vth sadhe
      Höö hemma wedh byn    18 laß
      Humble gård om             100 stänger
      Timber skog och mulbet effter nötorten.
      Fiske i Kallsiön och Skiogle lacus.
A.  Ett tårp stelle eller vthiordh, kallaß
      Skienekulle, till nummer 1, om höö 16 laß
B.  Och en åker, liger ödhe, vthsädhe
      Ander lägen hett finneß jntett till denne by.

(Karttext, stora bilden:)

Norr-Söder
Webände engh proxime.
Skiene kulle medh biörksk<og> och sten i bland, höö 16 laß, måßig eng.
Höke tårp proxime.
Fålcke tårp på den sidan
Hård walß eng och måß wald medh eek och biörkskog, sten ibland
Tårp proxime
Ödhe
Näßia 1/4 mill härifrån
3/4 tunna
Eek skog medh sten ibland
Enghage, höö 30 såtan
Mull och moiord
Seffe tårp proxime
100 laß
100 laß                       
390 laß
10 såtan
10 såtan
Kulleboo proxime.
Giöll.
Boll, höö 40 såtan
10 såta<r>
2 laß
Sax hult proxime
Norr-Söder