LMMy Jönköping:4a


1. Boa ry chrono hemman 1.
    Vthsädh             3 tunnor ödhe  4 1/2 fiärding
    Humblegårdenn  40 stänger
    Höö alß i hoop   70 såtan
    Eett litett kiär [ä]beläget
    i koo hagn, höö  40 såtan
    Skog och mulbet effter nötorten
    Fiskee i Salgen.
    Quarenstelle ligger ödhe, kunde gå höst och wår.

(Karttext:)

Här komma dee i siön medh sin koo haga.
Salgen lacus
Hårdval medh eekskog
Moiord
Öde
Ödhe
Norr-Söder
Häßle åßa haga på den sidan.
Ödhe
Öxnebärga på den sidan nämest1.

1 D.v.s. närmast