LMMy Jönköping:50a


Älge skruff chrone tårp
ähr nu för 5 åhr sedan bygt
Vth sädhe
Höö alß i hop som han får i kiär
och f<j>ällar               30 såtan

(Karttext:)

Denne öö kallaß Älg öön och ähr här eett råå märke som skillier Korßbärga sochn, Lemmen hult och Åßeda sochn i Åffwinge häradh
Älg siön
Eng om höö 10 såtan
Söder-Norr