LMMy Jönköping:5a


Brudztårp chronohemman 1/4 ligger på Booby ägor
Vthsädhe                        2 1/2 tunna
Höö                               5 laß
Humble gård om            50 stänger
Skog och mulebete medh Boaby
Fiskerij i Saffzsiön.
Een liten squalte quaren,        
går höst och vår.    

(Karttext:)

Hård vals eng medh biörk och fult medh sten iblan.
Söder-Norr