LMMy Jönköping:6a


1. Mååla chronohemman 1
    Vthsädhe            6 tunnor
    Humble gård om    100 stänger
    Höö                    200 såtan
    Skogh och mulbet jntett mehr
    ähn en liten koo haga.
    Fiske jntett.
    Andra lägen heter finneß jntett
    till dätta hemman.

(Karttext:)

Söder-Norr
Prästarp på den sidan
Eng giärde fult medh skog och sten, bärg ibland
Eek, haßel och biörk skog, sten och bärg ibland
Vlffwarp eng
Pinnarp giärde.
Mull och moojord
Eek skog och sten ibland
Siöö arp engh proxime.


2. Prästarp chronohemman 1
    Vthsädhe            6 tunnor
    Humblegard om     50 stänger
    Höö alß i hoop   188 såtan
    Skogh och mulbet jntett mehr än som
    een liten koo hage, fiskee jntett.
    Andra lägen heter finnes jntett till detta hemman.

(Karttext:)

Söder-Norr
Högarp på den sidan nämest.
Bool
Mull och moo jord
Hårdwalß eng med eek skog, haßel och biörk skog, sten ibland
Vlfarp eng på den sidan
Måla haga proxime.
Hård valß eng medh eek och haßel, skog, sten och bärg iblan
Måla giärde på den sidan.
Måla enga giärde på den sidan