LMMy Jönköping:6b


Stenbärgha sochn och Östre haradt1 j Chronobärgz
lähn i Småland. Vthsäde i Boaby. Affmät och affrijtat anno 1647,
den 30 augustij, Larß Larßon Brandh.

Sten bärga sochen och Öster häradt,
Måla och Prästarp.

1 D.v.s. härad