LMMy Jönköping:7a


Högarp chrono hemman    1
Vthsädhe                          5 tunnor
Höö                                 140 såtan
Humblegard om                200 stänger
Jnngen skog heller mulbet mehr än som i
koo hagan, fiskee jntett.
Andra lägen het fins här jntett

(Karttext:)

Wlfvarp haga på den sidan
Norr-Söder
Kalf haga medh berg och skogh.
Ållwarp giärde på den sidan
Högarp frälse på den sidan
Hardvalß eeng medh eek och haßel skog, sten och bärg iblan
Moo jord.
Slått.
Prästarp på den sidan.