LMMy Jönköping:7b


Suma 10 tunnor för den som iag
var skyldhi och tu som.

Höögarp i Stenbarga
sochn.

Gise vthsädhe   5 3/4 tunna
Månß Gunmundson vthsädhe i Dala giärde 1 1/16 tunna