LMMy Jönköping:8a


2.  Boo chrono hemman 1
     Vthsädhe                   7 1/2 tunnor
     Humblegard om         200 stänger
     Höö alß i hop            240 såtan
     Fiskee i Salgen.
A. Een skiön plommon och
     krikonträgård.
     Eett eng skiffte i Boa by giärde
     höö 3 såtan.
     Jngen skog heller mullbet mehr än som en
     liten koo haga.


3.  Stenbärga prästegår chronohemman 1/4
     Vthsädhe                   3 1/2 tunna   trädhejord 1/4 tunnor
     Höö alß i hoop          50 såtar
     Eett quaren, går när stor flod ähr
     Fiske i Salgen
     Skog och mulbett jntett mehr an1 som ähr i
     en liten koo haga.

(Karttext:)

Boabärg frälße hemman.
På den sidan kommer prästen i siön
Hårdwal och små star i bland medh eek skog och haßel, sten i bland, 15 laß
Eek och biörk skog, höö 2 als2
Svart mull jord
Boa by giärde proxime
Enghaga medh biörkskog., 5 laß
Eng haga, 4 laß
Boa by giarde3 proxime.
Biörk skog
Häßle åßa giärde på den sidan nämest
Eenghaga. Biörk skog. 6 laß.
Boa by eng på den sidan.

1 D.v.s. än
2 Troligen fel för lass   
3 D.v.s. gärde