LMMy Jönköping:8b


Stenberga prästgard och Boo [och]
anno 1647 Larß Larßon

Hede<r>lige och wällärde har1 Anders
kyrkio herde i Stenbärga, min
till förhendes godhe vän dhetta
flitt

       Wänligen. Stenbärga

             Larß Larßon Brandh

             Vthsädhe

             Anders

(Karttext:)

Betez haga
Denne betz haga kallaß Bonna bärg och ähr en skatvthior och han ligger på Klackargårdz2 ägor och han kommer till nummer 1 och 7 i Boaby.

1 D.v.s. herr
2 D.v.s. Klockargårdens