LMMy Jönköping:9


Haxßery i Sten bärga
sochn.

Haxßäry chronohemman 1
Vthsädhe                        5 1/2 tunna, ödhe 9/16 tunnor
Humblegård om          50 stänger
Höö alß i hoop           100 såtan
Eett kiär som dee slå höö 6 såtan
Fiskerij i Hagasiön
Skog och mulbet effter nötårten.

(Karttext:)

Norr-Söder
Hagasiön
Hårdwalß eengh medh biörk och gränskog och sten iblan, höö 88 såtar.
Boa by egor pa1 den sidan.
Häßleåß på den sidan
Mull jord
Vthsädhe 5 1/2 tunna
Ödhe, vthsädhe 9/16 tunna
1 D.v.s.