LMMy Kalmar:1d


Stemmery ägor möta[a]
??? ??? sten
Stenig mark med biork och talleskog till siordie tianlig1
Nord
Tor och mager jord
Siggemåla
Star puß
Alz brukad, Horfiorß mark
Kiär
Berke moßen
Germundzmåhla
Skarpen, stenbete
Ängh, biörk och ahle<...>en2 dels till siordie tianligh ähr, dels med madher
Ry
Skrifware gerdes ägor grentza
Betes hage, stenigh och skarp
Beeteshage
Dymoße
Dymoße
Jsamålen
Hage som bergas här oh dar3 i buskarne dels fått hard samt starwall
Star wall
På denne sijdan gräntzar Ryßebo ägor
Betes hage för hästar och oxar som sombe åhr släten bergas
Såge quarnen
tß8 ?
1 1/2 laß eng, star oh hård wall
Eng 1/2 laß
Äng
Askaremåhlen botn
Ahlhulte måhlen
Ahlhult måhlen
5 ß  1 1/4 laß hård
Biörne måhlen åkern sandh
Äng
Betes mark i giärdet
Här möter Sörrgiärdes ägor
Sten backe
Kulle
Betes hage, gått bete och biörk till weedebrand
Kulle
Kulle
Nygiärdz måhle 1 3/4
Eng 1/2 laß

1 D.v.s. med björk- och tallskog till skörde tjänlig
2 Ordet/Orden ej fullt läsligt/läsliga p.g.a. skada i papperet
3 D.v.s. där