LMMy Södermanland:14b


(Rubrik:) Kattnäs sochn


       Notarum Explicatio

1.    Quarn torpet 1/2 crone
2.    Gierdet vthsäde ???                       4 tunno
3.    Gierdet vthsäde ???                       4 1/2 tunno
4.    Enghien hårdwall                            12 las
5.    Engien hårdvall 6 3/8, starr 2 laß     9 laß
6.    Tullquarnen
7.    Vreeten                                          3/8 tunnor
8.    Vreeten                                          1/2 tunnor

       Skogh och mulbet med
       fiskie vaten effter
       nötorfften                      

(Karttext:)

???
???
Quarn
Moo jord
Klämmingien lacus
Engh 2 3/4 ???
??? Engh