LMMy Södermanland:15a


Leriordh
Kaff torp
Lindh
Bastugo engia
Lijk stor teegh, en krone och en frelse
Suart engia
Öriordh
Lång engia
På thene sidan tager Skiälby engh emot