LMMy Södermanland:16a


Stryholm slätt
7 lass, tunnor 8
Skogh
???
Lillängh slät holvall
Bergh
Bergh och skogh
Kiär ön slät
Berg och skogh
??? ??? wis och sanck mark